Request call back

Want to Know more about our services?
Provide your contact info & we will call you back.


Important Road Route

CALCUTTA TO DELHI (1411.6 KMS) Kms.
Calcutta Durgapur Asansol   222.0
Asansol Gobindpur Barhi Dhobi   233.0
Dhobi Sasaram   105.0
Sasaran Moghulsarai Banaras Allahabad   240.0
Allahabad Kanpur   195.6
Knapur Etah   218.4
Etah Aligarh Delhi   197.6
CALCUTTA TO BOMBAY via NAGPUR (2131.8 Kms)
Howrah Station Lodhasuli Bharagora   183.6
Bharagora Chowdhar   260.0
Chowdhar Angul Sambalpur Attabira   302.0
Attabira Bargarh Saraupalli Rajpur   244.0
Rajpur Durg Khomara   164.2
Khomara Bhandara Nagpur   116.0
Nagpur Amaraoti   155.2
Amaraoti akola Khamgoraon Nandura   164.2
Nandura Jalgaon   114.0
Jalgaon Erandol Dhulia     88.8
Dhulia Malegaon Chandor     92.0
Chandor Nasik     64.0
Nasik Ghoti Shahpur Bhiwandi   192.0
Bhiwandi Bombay     55.6
CALCUTTA TO MADRAS (1700 Kms.)
Howrah Station Lodhasuli Baharagora   183.6
Baharagora Cuttack   274.0
Cuttack Ichhapuram   212.2
Ichhapuram Srikakualam   128.4
Srikakaulam Visakhapatnam Anakapalle   133.0
Anakapalle Rajanagram Rajahmundry   168.6
Rajahmundry Kodur Ellura Vijayawada   169.8
Vijayawada Ongole Nellore   257.6
Nellore Madras   172.8
TOP
DELHI TO BOMBAY VIA INDORE (1413.6 Kms)
Delhi Agra   210.1
Agra Gwalior   116.8
Gwalior Shivpuri   193.6
Shivpuri Goona Bioara   194.4
Bioara Indore   108.0
Indore Dhamnod     76.0
Dhamnod Julwania Sendhwa     74.4
Sendhwa Dhulia   108.6
Dhulia Maligaon Chandor     92.0
Chandor Nasik     64.0
Nasik Ghori Shahpur Bhiwandi   128.0
Bhiwandi Bombay     55.6
DELHI TO BOMBAY via AHMEDABAD (1141.9 Kms.)
Delhi Shahapura   198.4
Shahapura Jaipur     55.2
Jaipur Ajmer   131.2
Ajmer Beawar     53.6
Beawar Todgarh Dewair   107.6
Dewair Nathdwara Udaipur   118.4
Udaipur Shamlaji Hajipur   178.4
Hajipur Ahmedabad     73.2
Ahmedabad Kaira     38.6
Kaira Baroda     76.0
Baroda Broach Ankleshwar Kadodra   136.0
Kadodra Pardi     87.4
Pardi Talasari Shirsad   126.4
Shirsad Bassein Bridge Mahim     46.8
Mahim Bombay     14.6
TOP
MADRAS TO DELHI (2124.7 Kms.)
Madras Nellore   127.8
Nellore Ongole   118.4
Ongole Nagarjunsagar Dam   180.9
Nagarjunsagar Dam Hyderabad   147.8
Hyderabad Kamareddi   114.0
Kamareddi Adilabad Pandharkawada   222.8
Pandharkawada Hingahat Nagpur   150.2
Nagpur Seoni Lakhandon   187.2
Lakhandon Narsinghpur     68.4
Narsinghpur Saugor   135.4
Saugor Jhansi   199.2
Jhansi Gwalior   100.9
Gwalior Agra   116.8
Agra Delhi   210.0
BOMBAY TO MADRAS via HYDERABAD (1329.1 Kms.)
Bombay Thane Creek Bridge Panvel     50.8
Panvel Khopali Pune   112.0
Pune Ravangaon     84.8
Ravangaon Shethpal     99.2
Shethapal Mohol Sholapur Omarga   142.4
Omarga Zahidabad   110.0
Zahidabad Hyderabad   110.0
Hyderabad Nagarjunsagar Dam   147.2
Nagarjunsagar Dam Ongole   180.9
Ongole Nellore   118.4
Nellore Nayundupeta Madras   172.8
BOMBAY TO MADRAS via BANGALORE (1328.6 Kms.)
Bombay Thane Greek Bridge Panvel     50.8
Panvel Khopali Pune   112.0
Pune Surul     76.8
Surul Satara Kolhapur   155.6
Kolhapur Belgaum   103.2
Belgaum Kittur Dharwar     74.4
Dharwar Harihar   147.2
Harihar Bangalore   278.4
Bangalore Ranipet   218.2
Ranipet Madras   112.0
event snippet
Back To Top